ghetute
[MELANIA Italia HMEL]

Grupul Melania a fost fondată în 1966 și timp de aproape 50 de ani a folosit întotdeauna aceeași pasiune , competența și viziunea

Cu sediul aproape de Fermo în Italia unitatea de producție principala a Grupului Melania este în România, unde sunt angajati peste o mie de muncitori care produc colectiile Mkids .

Grupul Melania sa impus ca unul dintre liderii mondiali ce produc incaltaminte de piele pentru copii.

Cele două colecții majore sunt: Melania ( făcut în Italia ) și Mkids ( făcut în România ) .

In fiecare sezon designerii de specialitate ale brandului Melania made ​​in Italy , creaza colecții interesante urmarind tendințe mondiale și cele mai recente progrese în tehnologia .

Va invitam in magazinele noastre pentru a experimenta calitatea MELANIA.

Imaginile au caracter pur orientativ
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'haiducel_products.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '14476' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '14476' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]