ghetute
[MAYORAL-Spania HMAY]

O referință și reprezentare a modei SPANIOLE la nivel mondial.

Creat la inceputul anilor '70 "MAYORAL" este un producător de moda integral.

Sloganul “hace amigos” a fost , și este , o parte cheie a filosofiei Mayoral , deschizând calea pentru o companie care își întemeiază succesul pe calitate și moda la cele mai bune standarde.

Va invitam in magazinele noastre pentru a experimenta calitatea MAYORAL.

Imaginile au caracter pur orientativ
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'haiducel_products.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '14879' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '14879' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]