digital 118
[46200000 NAN]

Termometrul electronic BabyOno 118 este usor de utilizat si va afisa cu acuratete temperatura. La inregistrarea temperaturii acesta va scoate un sunet de atentionare. Dupa 10 minute de neutilizate termometrul se va inchide singur.
Acesta este un termometru electronic care afiseaza ultima temperatura masurata. Functioneaza cu ajutorul unei baterii si masoara temperaturi cuprinse intre 32 si 42,9 grade Celsius. Varful moale va oferi siguranta la utilizare.

Caracteristici:
- acest termometru ajuta la masurarea temperaturii cu acuratete
- varful acestuia este moale, pentru o utilizare in conditii de siguranta
- semnal acustic la inregistrarea temperaturii
- temperatura va fi afisata pe un ecran LCD
- dupa 10 minute de neutilizare acesta se va opri
- la pornire va afisa ultima temperatura masurata
- acesta are o precizie de masurare de 0,1 grad Celsius
- termometrul electronic masoara temperaturile cuprinse intre 32 si 42,9 grade Celsius
- functioneaza cu o baterie de 1,5 V.

Imaginile au caracter pur orientativ
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'haiducel_products.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '14571' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '14571' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]